$18.00 SGD
Qty available: 40

Novel terkini hasil Suratman Markasan, Hitam Putih & Galak, mengisahkan pengalaman seorang pegawai penasihat anti-dadah yang harus membantu para bekas penagih di bawah jagaannya untuk terus menelusuri jalur-jalur kehidupan yang sering kali dikelabui antara garis-garis hitam dengan putih.

Dapatkan buku ini melalui Shopee:
https://shopee.sg/product/253792513/14537212208/