$10.00 SGD
Qty available: 235

Antologi cerpen Tuai Padi Antara Masak menghimpunkan sekumpulan cerita daripada 13 orang guru Bahasa Melayu di Singapura. Bersandarkan kepada pengalaman mengajar di sekolah-sekolah, cerpen-cerpen ini memaparkan rencaman perwatakan pelajar dan masalah yang mereka tempuhi.

Barisan penulis: Cikgu Murshidah Hassan, Cikgu Tetty Juliana, Cikgu Sri Rahayu Zainal, Cikgu Hazlan Mohd Aris, Cikgu Mohamed Naguib Ngadnan, Cikgu Alia Moreta, Cikgu R. Azmann A. Rahman, Cikgu Erna Salamun, Cikgu Mohamed Hizammuddin bin Mohamed Yusof, Cikgu Zafilin Abdul Hamid, Cikgu Hasrita Hosnin, Cikgu Djohan A. Rahman dan Cikgu Nuraini Ismail.