$12.00 SGD
Qty available: 175
Terdapat 45 kuntum puisi dalam kumpulan puisi Gigi Nadim Masih Rongak tulisan Noridah Kamari.

Beberapa sajaknya telah mendapat hadiah dalam peraduan dan penilaian kesusasteraan di Singapura. Kumpulan puisi Gigi Nadim Masih Rongak ini merupakan kumpulan puisi pertamanya.
Seperti sebuah kanvas, sejumlah persoalan diwarnai Noridah dalam kumpulan puisi ini; berpusar daripada hal-hal sejarah, jati diri, perjuangan dan kemasyarakatan, bertolak kepada soal kesementaraan kehidupan dan berbaur dengan hal-hal peribadi yang berkaitan dengan cinta, dunia wanita serta bunga.
~ Rasiah Halil
Sasterawan Singapura & penerima Anugerah Tun Seri Lanang 2017

Ulasan Pelanggan

Based on 1 review Tuliskan ulasan anda