$12.00 SGD
Qty available: 1

13 buah cerpen yang terkandung dalam kumpulan ini memaparkan cebisan kisah-kisah kehidupan yang dihimpunkan daripada pengalaman hidup.

Buku yang diterbitkan di kota Jakarta ini telah disesuaikan kepada bahasa Indonesia namun berlatarkan kota Singapura.