$13.00 SGD
Qty available: 0

Edisi terbaru ini adalah cetakan kelima sejak novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2008.

"... Suratman Markasan secara terang-terang dengan menggunakan watak-watak dalam novel ini, menyuarakan rasa tidak puasnya terhadap pelbagai perkara yang dilihat tidak adil dalam sebahagian masyarakat Singapura masa kini dengan menggunakan watak-wataknya sebagai penyuara ketidakpuasannya..."
- Mardiana Abu Bakar

"...Keluhan penulis terhadap survival Bahasa Melayu di Singapura pada tahun 2000, bukan satu angan-angan kosong (novel ini ditulis pada tahun 1989) jika dilihat daripada perkembangan politik negara kosmopolitan membabitkan masalah identiti, nasionalisme dan politik. Begitu juga dengan masalah agama yang ditimbulkan dalam novel ini. Masalah bahasa, agama merupakan masalah yang sensitif yang bukan saja merupakan isu nasional, tetapi menjadi masalah sejagat yang dihadapi oleh banyak negara di Timur dan di Barat..." 
- Abdul Hamid Abas, DBP Brunei Darussalam.