$10.00 SGD
Qty available: 2

Kumpulan Suara Dalam menjadi suara Hamed Ismail yang mantap. Di sini terpancar secara tuntas kepenyairannya yang perlu dicatatkan waktu dan sejarah.

Profesor Madya Dr Lim Swee Tin
Penerima SEA Write Award 2000