$12.00 SGD
Qty available: 0
Saga ialah kumpulan cerpen oleh Ishak Latiff, seorang guru bahasa Melayu di Singapura yang telah banyak meraih anugerah persuratan dan pengiktirafan.