$13.00 SGD
Qty available: 5

Kumpulan 42 sajak ini membawa pembaca mengembara ke lembah-lembah kehidupan yang penuh dengan pergolakan rasa.

"Suratman Markasan ialah seorang penyair yang dianggap versatile dengan gaya puisi yang variasi. Cetusan mesej yang ingin disampaikan bersifat universal serta ideologi yang banyak memperkatakan tentang kebebasan, kedamaian, kesepaduan, kesejahteraan dan ketuhanan. Banyak puisi beliau yang diselitkan persoalan yang ada menimbulkan rasa tawaduk, mengenang zat-zat Tuhan dan yang bernada muhasabah kepada Tuhan." - Mana Sikana.