$10.00 SGD
Qty available: 3

Buku ini menawarkan bimbingan dan panduan kepada para penulis – penuntut, pekerja, pegawai, penyelidik, golongan profesional dan orang awam – untuk menghasilkan tulisan yang baik dan berkesan. Buku ini ditulis secara mudah dengan menggariskan peringkat dan tahap-tahap dalam penulisan yang lazimnya dilalui oleh seorang penulis. Dengan mengetahui tahap-tahap ini dan mengamalkan cadangan yang dikemukakan, insya-Allah pembaca akan dapat menghasilkan tulisan yang baik dan berkesan.

- Peringkat-peringkat dalam penulisan
- Teori komunikasi
- Menentukan tujuan
- Idea, fikiran dan catatan awal
- Catatan dan penentuan sumber-sumber maklumat
- Menentukan khalayak
- Bahasa dan persembahan
- Struktur penulisan
- Formula penulisan
- Apakah laporan?
- Penulisan laporan
- Laporan yang baik
- Penyemakan dan penyerahan