$10.00 SGD
Qty available: 5

Nyanyian Pemuisi Di Pinggiran mengumpulkan 44 sajak daripada penyair Sumadi Sarkawi. 

"Bagi saya, Sumadi Sarkawi dengan rasa hormat dan bertanggungjawab meluahkan fikiran yang emosi tetapi serius untuk dibaca, ditelaah, dipelajari, dinilai dan akhir sekali, jika puisi-puisi itu dapat dijadikan ubat bagi orang yang sedang sakit." - Suratman Markasan.