$17.90 SGD
Qty available: 3

Nyanyian Si Anak Dagang ialah himpunan 178 sajak pilihan Rasiah Halil yang dihasilkan sejak tahun 1992 hingga tahun 2011. 

Kandungan buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian kecil, iaitu "Mencari Pulau, "Di Tanjung & Di Selat", dan "Di Pelabuhan Hayat".

Puisi-puisi yang terdapat dalam buku ini berkisar tentang ruang lingkup kehidupan sejagat terutamanya kekeluargaan, perjuangan, masalah sosial, keindahan alam, kemiskinan, masalah remaja, perjuangan terhadap bahasa, penindasan dan isu-isu semangat warisan cinta akan agama dan budaya Melayu.