$30.00 SGD
Qty available: 1

Penulisan sejarah perjalanan muzik Melayu secara diakronik dari 1900 hingga 1965 adalah rakaman penting buat sejarah dan seni bangsa.

Para pembaca akan mengenal kembali seniman-seniman yang telah berjasa membentuk dan juga memperkayakan khazanah muzik Melayu seabad yang lalu.

Biodata yang mengikut susunan kronologi di setiap muka surat memaparkan para seniman, termasuk pemuzik, pengubah lagu, ketua pancaragam dan penyanyi yang menceritakan kisah-kisah pahit manis mereka berkecimpung dalam dunia seni.