$12.00 SGD
Qty available: 0

Kumpulan 20 cerpen ini cenderung berlatarkan sejarah dan kemanusiaan. Terdapat beberapa karya yang menyelami psikologi watak yang menarik untuk dikaji.

Menurut Anwar Ridhwan, kumpulan cerpen ini memperlihatkan gabungan pemikiran penulis dan elemen-elemen binaan naratif yang tampak bersahaja tetapi menyampaikan pesan yang wajar ditangkap dengan mata akal.