$12.00 SGD
Qty available: 0

Hikayat Sri Anggerik merupakan karya sepatuh autobiografi Rasiah Halil.

Ia memaparkan sebahagian sejarah kehidupan dan pengalaman Rasiah serta isu-isu di sekitar kita, yang lumrah dan sejagat.

Rasiah menulis isu-isu yang merentas bidang: sejarah, sastera dan pendidikan, dengan memberikan perspektif yang berbeza.