$10.00 SGD
Qty available: 4

Kumpulan sajak yang memaparkan lebih 60 kuntum puisi ini menyoroti perjalanan penyair Ahmad Md Tahir dalam kembara seni. 

"Perkembangan Ahmad Md Tahir sebagai penyair sejak permulaan dari 'cinta perkataan' menampakkan adanya penerokaan dan pengembaraan jiwanya terhadap tema yang diceburi dalam beberapa sajaknya. Penyair berupaya mengucapkan pengalaman emosinya merenungi kehidupan yang dihayatinya." - Masuri S.N.