$18.00 SGD
Qty available: 0

Muzika Lorong Buang Kok, daya ilham Nadiputra, adalah sebuah karya skrip teater muzikal yang sangat rapat di hati masyarakat Singapura. Ia berlegar sekitar isu-isu budaya sosial dan masyarakat. Karya ini adalah satu usaha Nadiputra dalam memperkasakan korpus sastera Melayu.

Sumbangan Nadiputra terhadap pembangunan insan dan masyarakat secara umum amat dihargai. Beliau dinobatkan dengan Anugerah Tun Seri Lanang pada tahun 2013.

Buku dwibahasa ini turut mengandungi terjemahan Inggeris yang diusahakan oleh Nazry Bahrawi.