$10.00 SGD
Qty available: 2

Syair Asas Ugama
Pada Meringkaskan Pelajaran Hadith Empat Puluh

Bait-bait syair yang tertulis adalah ringkasan penulis terhadap kefahaman setiap hadith yang terkandung dalam al-Arbain an-Nawawiyah himpunan Imam an-Nawawi. Penulisan karya ini didorong oleh penulisan syair dan nazam ugama yang ditulis oleh ilmuan Nusantara seperti Shaykh Ahmad al-Fathani, Tuan Guru Haji Ahmad Melaka dan Raja Ali Haji.

Setiap syair ditampilkan dalam tulisan Rumi dan Jawi.