$18.00 SGD
Qty available: 2

Kumpulan 50 sajak ini mengungkap perjalanan seorang penyair di beberapa stesen kembara dan kehidupan.

"Pengalaman budaya penyair ini memang berlatarbelakangkan nilai Melayu dan Islam sejagat. Hal ini bererti kasih masyarakatnya tidak terbatas kepada lingkungan tanah air, yang berbangsa tetai juga menerobos ke wilayah jauh atau jalur pemikiran yang menemukan sehingga dia berasa simpati atau gelisah yang dapat menimbulkan nada sinis dan protes." - Siti Zainon Ismail (2000)