$35.00 SGD
Qty available: 3
Kumpulan esei budaya Mis3 Rasa Budaya ini mengandungi tema yang pelbagai tentang alam, budaya, sejarah dan sastera Melayu. Noor Hasnah Adam membukukan esei-esei ini untuk memperkayakan lagi khazanah persuratan negara. Kesemua esei ini telah disiarkan di akhbar Berita Minggu/Berita Harian Singapura semenjak tahun 2006 hingga 2010.