$25.00 SGD
Qty available: 2
Mestika Pusaka ialah kupasan peribahasa hasil ilham penerima anugerah Tun Seri Lanang - Aliman Hassan. Buku ini adalah sebahagian daripada Siri Koleksi Warisan terbitan ASAS 50 dan berusaha untuk merakamkan susur-galur peribahasa yang terdapat di alam Melayu dengan memberikan penjelasan yang pragmatik dan logik agar mudah difahami pembaca umum sekali gus menimbulkan kesedaran tentang kehebatan mutiara bangsa Melayu.