$12.00 SGD
Qty available: 3
Alam Kepenyairan Singapura: Pengamatan Dan Penciptaan oleh Mohamed Latiff Mohamed, penerima anugerah SEA Write Award, Tun Seri Lanang dan pemenang Singapore Literature Prize 2004, 2006 dan 2008 ini merupakan bukti bahawa penglibatan beliau dalam dunia kepenyairan Singapura bukan hanya sebagai penulis atau penyair tetapi sebagai pengamat, pengkritik, pendidik dan perancang masa depan kesusasteraan Melayu Nusantara.