$12.00 SGD
Qty available: 0

Antologi Cerpen Sains Fiksyen & Fantasi Adiwarna 3

Sebuah antologi cerpen sains fiksyen dan fantasi yang menghimpunkan cerpen-cerpen yang disaring daripada sejumplah penyertaan. Hasil karya 20 orang penulis termasuk enam dari Singapura: Mohamed Naguib Ngadnan, Pasidah Rahmat, Farihan Bahron, Djohan A. Rahman, Tuty Alawiyah dan R. Azmann A. Rahman.

Antologi 'TRI' boleh ditempah secara langsung menerusi laman ini.